OBS !! OBS !! OBS !! OBS !! OBS !!

Indkaldelse til - Ordinær generalforsamling i Dommerklubben TimeOut – 05/04 2017
 
Dato05/04 2017 - kl.:19:30
Sted:Holmegårdshallen
Adresse:Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard
 
Dagsorden:Ifølge vedtægterne.
 
Før selve generalforsamlingen, er der fælles spisning ifølge sædvane - med start kl. 18:30, hvor menuen er ligeså traditionel - "stegt flæsk med persillesovs".
 
Tilmelding til spisning skal, af hensyn til kokkens indledende forberedelser ske senest 24/03 2017 på mail til 
 
 
 
mvh
Bestyrelsen

Nyhedsbrev August 2016

Kære Dommerkollega / samarbejdspartner

Som det måske er bemærket, har dommerklubben Time Out, gennem det seneste års tid været gennem en lidt turbulent periode i bestyrelsesarbejdet.

I efteråret 2015 måtte Jens Chr. Hartmeyer ”FESSOR” desværre melde fra på grund af sygdom, efter at have været med fra foreningens fødsel i 1989.

Umiddelbart før årets generalforsamling i foråret 2016, valgte Peter Adolf at trække sig fra bestyrelsen, og efterfølgende har Mogens Møller hen over sommeren 2016, besluttet sig for at gøre det samme.

Det giver jo altid nogle ”bump på vejen” når sådanne hændelser indtræffer, men livet går jo videre og som det i en gammel dansk sang synges, så vidt jeg husker ” For de som faldt, er der ny overalt, og de vil møde, når der bliver kaldt”.

De tilbageværende i bestyrelsen har været samlet den 18/08 2016, og givet håndslag på at lægge sig i selen, for at bidrage til foreningens formålsparagraf;

”Stk. 1: At skabe sammenhold og samarbejde blandt klubbens dommere til højnelse af dommerstandarden.

Stk. 2: Gennem efteruddannelse, møder og lignende, samt vejledning af nyuddannede dommere i samarbejde med de håndboldspillende organisationer, at højne dommerstandarden.

Stk. 3: Gennem diverse indtægtskilder – indenfor de af myndighederne godkendte rammer – at skabe de bedst mulige betingelser for opfyldelse af pkt. 1 og 2.”

Da der er tale om at det er den på generalforsamlingen valgte formand, der vælger at stoppe, er den tilbageværende bestyrelse enedes om at sammensætningen af bestyrelsen bliver som nedenstående;

Konstitueret formand 55797 Frank Vangkilde Holmegaard

Kasserer 52195 Preben Kjølstad Larsen Skælskør

Bestyrelsesmedlem 51070 Finn Christensen Korsør

Bestyrelsesmedlem 51395 Rena Nielsen Vemmelev

Bestyrelsesmedlem /tidl. suppleant: 51265 Jimmy Jørgensen Korsør

Suppleant / sekretær 60084 Heidi Ammentorp Blücher Haslev

Suppleant / vakant

Webmaster; 55971 Michael Wium Hansen Slagelse

Bilagskontrollant (valgt af generalforsamlingen) 51216 Kim Leif Jensen Fjenneslev

Ad Hoc Medlem 51065 Bent Christensen Ringsted

Vi håber og tror på at vi i fælles flok kan løfte medlemmer og samarbejdspartneres forventninger til fremtiden, og håber og tror på at ”DIALOG” er bedre end ”MONOLOG”.

Og denne bemærkning er en opfordring til at kontakte bestyrelsen, hvis man mener der er gode forslag eller andre ting der kunne være af fælles interesse.

Med sportslig hilsen

Bestyrelsen

Løbetræning

Så er der løbetræning 

fra onsdag den 10 august kl. 19.00

i Dalmose hallen 

 

vel mødt for alle medlemmer 

Info til klubberne!!!

Lad dommerklubben hjælpe med at finde dommere til Døm selv kampe, Trænigskampe og stævner... 

Kontakt vores påsætter:

Bjarne K. Jensen

TLF:+45 40490260

MAIL:dgidommer@gmail.com 

 

dgidommer@gmail.com

 

 

Hvis du ønsker at modtage en mail når der er nyt på hjemmesiden, så skriv en mail til: wiumhansen@gmail.com

Vær venlig at skrive nyhedsmail timeout i emnefeltet!!!