Samarbejde med Hrø

Hej dommerkollegaer 

På foranledning af et par dommerkollegaers – fra Time Out – stilede spørgsmål til den af HRØ udsendte meddelelse - til alle dommere i Håndbold Region Øst, omkring den indgåede samarbejdsaftale mellem parterne, har der været lidt uklarheder omkring tolkningen af visse passager i aftalen (næsten ligesom vi som dommere ikke altid fortolker på spilleregler 100% ens – da øjnene der ser, ørerne der hører, samt hjernen der behandler informationer og følelser, heldigvis er unikke for den enkelte deltager i dommergerningen). Dommerklubben Time Out, havde nogle spørgsmål til aftalen, som blev forelagt dommerudvalget i HRØ, v/Kim Linde, som efterfølgende og positivt svarede på disse. Hovedparten af spørgsmålene, drejede sig om det mangeårige samarbejde som Time Out og Fløjten, som har fælles dommerpåsætning til stævner/træningskampe etc., samt arrangementer for medlemmerne i de nu hedengangne ”tidligere Holbæk & Sorø Amt, med de nærliggende Roskilde & Præstø Amt, henholdsvis den vestlige og nordlige del af disse. Svarene fra HRØ’s side medførte at Time Out’s bestyrelse tiltrådte den aftaletekst som var blevet tilstillet dommerne, da opfattelsen af at samarbejde til fælles bedste for dommerne, vægter højere end principielle stridspunkter som kun skaber ufred. Vi håber og tror på at samarbejdet fremadrettet vil blive til flertallets glæde og gavn. Med håndboldsportslig hilsen Bestyrelsen

 

Næstved cup 2017

Husk Allerede nu at reservere kalenderen til:

 

          NÆSTVED CUP 2017

 

            22-24 September

             Læs mere om stævnet via linket

http://www.naestved-haandbold.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=3

 

 

Løbetræning

Husk at holde formen vedlige når sæsonen er slut, så du er fit til at bestå løbetest efter sommerferien :-)

Info til klubberne!!!

Lad dommerklubben hjælpe med at finde dommere til Døm selv kampe, Trænigskampe og stævner... 

Kontakt vores påsætter:

Bjarne K. Jensen

TLF:+45 40490260

MAIL:dgidommer@gmail.com 

 

dgidommer@gmail.com