top of page

Fælles for dommerklubberne

Løbekrav

Testformen er Shuttle-run, og kravet vil naturligvis være forskelligt for de enkelte grupper.

Løbekravene vil være som følger:

RækkeMændKvinder

Herre 2 div9:5(77 ture 1540 m- 8 min 57 sek)8:5(66 ture 1320 m -7 min 52 sek)

Herre 3 div8:9(70 ture 1400 m- 8 min 16 sek)7:10(61 ture 1220 m- 7 min 31 sek)

Herre kval.7:3(54 ture 1080 m- 6 min 37 sek)6:7(48 ture 960 m - 5 min 59 sek)

Herre S15:3(35 ture 700 m - 4 min 33 sek)4:5(28 ture 560 m - 3 min 43 sek)

Herre S23:8(23 ture 460 m - 3 min 13 sek)3:5(20 ture 400 m - 2 min 45 sek)

 

For Dommerne i Kvalrækken GO Serie 1 G1 og Serie 2 G2 er det kravet, at løbetesten skal bestås indenfor en periode på ca 30 dage. I denne periode kan Dommerne selv beslutte, hvor mange forsøg man vil have til at bestå testen. Løbetesten skal bestås i perioden.

TIl sæsonen 18/19 vil der også være løbetest krav fra Serie 3. 

Udviklingsskema

Er det noget iv ønsker?

Takster fra 1-7-2018 til 30-6-2019

   

2.division damer229,00

2.division herre768,00

3.division damer/herre229,00

U-18 liga drenge768,00

U-18 1.division drenge229,00

U-18 2.division drenge115,00

U-18 liga piger229,00

U-18 1.division piger229,00

U-18 2.division drenge115,00

U-16 liga drenge229,00

U-16 1.division drenge171,00

U-16 2.division drenge115,00

U-16 liga piger171,00

U-16 1.division piger171,00

U-16 2.division piger115,00

   

2x30 minutter115,00

2x25 minutter99,00

2x20 minutter84,00

2x15 minutter73,00

2x10 minutter58,00

   

Kørsel 3,54

 

Reglement for dommers virksomhed


Dommers modtagelse af skattefri omkostningsgodtgørelse samt skattefri transportgodtgørelse er reguleret i "Reglement for dommers virksomhed". Du finder reglementet via dette link.

Med virkning fra november 2012 er den skattefrie omkostningsgodtgørelse, der kan modtages for en kamp, hævet til 250,00 kr. Og beløbet, der maksimalt kan modtages som skattefri omkostningsgodtgørelse for en stævnedag er på hævet til 500,00 kr.

Ud over det generelle reglement for dommers virksomhed, som du kan finde via ovenstående link, så har Håndbold Region Øst vedtaget følgende supplement - gældende for dommere, der virker som sådan ved kampe og stævner arrangeret af Håndbold Region Øst:

Reglement for dommeres virke ved Håndbold Region Øst

Dommere tilknyttet Håndbold Region Øst skal virke efter det til en hver tid gældende ”Reglement for dommers virksomhed” som udsendt af Dansk Håndbold Forbund. Dog med følgende tilføjelser:

1. I ”Reglement for dommers virksomhed”, § 5.b. fremgår det, at virket som træner for et hold kan medføre begrænsninger i en dommers virke. Ved HRØ udvides dette til at gælde funktionen som official for et hold.

2. Påsætning sker via Hånd@, hvorfor dommeren er ansvarlig for at oplysninger om tilhørsforhold med mere til en hver tid er ajourført via dommerens adgang til HåndOffice.

3. I rækker med samkørsel, kan samkørsel kun fraviges hvis dommerparret skal dømme på spillestedet uafhængigt af hinanden, eller hvis der forinden fravigelsen er søgt om og meddelt tilladelse til ikke at have samkørsel. Ansøgning fremsendes i god tid til administrationen.

4. SKAT’s regler for udbetaling af skattefri transportgodtgørelse bliver anvendt ved Håndbold Region Øst.

5. Hvis en dommer ikke når frem til en påsat kamp, eller hvis en dommer dømmer en kamp, vedkommende ikke var påsat til, skal administrationen informeres via mail om dette senest førstkommende onsdag kl. 15.

6. Ved bopælsskift skal administrationen orienteres via mail og dommeren skal ændre adresse via HåndOffice.

7. Hvis der søges om diæter på mere end 60,00 kr. skal der fremsendes dokumentation til administrationen. Kun dokumentation i form af kassestemplet bon vil blive accepteret.

Gældende fra 1. august 2012.

Vedtaget på bestyrelsens møde den 20. august 2012

bottom of page